Kategória: články

Rozšírený kamerový systém v obci Veľký Horeš

V rámci zvýšenia prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Veľký Horeš  bol v roku 2016 vypracovaný projekt s názvom: „Zvýšenie prevencie kriminality v Obci Veľký Horeš“ . Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia nového kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy bol projekt podaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V roku 2017 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom
a podporená dotáciou v sume  10.000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2017 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 12689,76 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 2 689,76 EUR.

Nový kamerový systém v obci monitoruje nasledovné ulice resp. lokality:

Prehľad inštalovaných kamier

Kamery inštalované  v I. etape

  1. vchod pred Obecným úradom Veľký Horeš
  2. vchod do priestorov poštového úradu
  3. vchod do kultúrneho domu a priestory pred  objektom Dobrovoľného hasičského zboru
  4. priestory Komunitného centra a detského ihriska

 

Kamery inštalované  v II. etape v roku 2017

 

  1. priestory športového ihriska
  2. priestory vchodu k obecnému cintorínu
  3. priestory autobusovej zastávky v centre obce

8.   priestory Základnej školy  a multifunkčného ihriska

 

znakznak 1

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality”

 

Újévi köszöntő – Novoročný pozdrav

tumblr_nhgqz5Gt1j1qay939o4_400  – +Champagne-1024x7682novyrok2018

Nagygéres Község önkormányzatának Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében településünk minden lakójának sikerekben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánunk!

Pál Zoltán   polgármester

V mene členov Obecného zastupiteľstva a pracovníkov Obecného úradu

obce Veľký Horeš

prajeme všetkým obyvateľom úspešný, pokojný a šťastný

NOVÝ ROK 2018

 

Zoltán Pál      starosta obce

 

 

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Veľký Horeš zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.novembra 2017. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu: velkyhores@gmail.com

MEZELÉNY 2017

MEGHÍVÓ POZVÁNKA

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, ROKONAIT, BARÁTAIT A  2017. JÚLIUS 14-15-16.-ÁN TARTANDÓ FALUNAPI MEZELÉNY RENDEZVÉNYRE

HELYSZÍN: ÖNKORMÁNYZAT ELŐTTI PARK

TÖLTSÜNK EL EGYÜTT EGY SZÉP NAPOT!

 SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH PRIATEĽOV

A ZNÁMYCH NA VEĽKOHOREŠSKÝ MEZELÉNY!

PlagátMezelény 2017 1

Mezelény 2017 pozvánka program 4

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča. Választások a regionális önkormányzati szervekbe. – Tájékoztatás a választók számára

A NAGYGÉRESI KERÉKPÁRMARATÓN EREDMÉNYEI 2017- VÝSLEDKY VEĽKOHOREŠSKÉHO CYKLOMARATÓNU 2017

cliparti1_cyclist-clipart_02osk_bicykel 1cliparti1_cyclist-clipart_03

                Do cieľa štvrtého ročníka Veľkohorešského cyklomaratónu dorazili poslední súťažiaci. Ceny sú rozdané, organizátori majú za sebou záverečné hodnotenie a zazneli už plány na ďalší ročník. 

Ďakujeme účastníkom, že zvládli súťažné trasy v zdraví a ďakujeme všetkým, ktorí inštalovali, upravovali, varili, prestierali, piekli, fotografovali, upratovali, dohliadali na regulárnosť súťaže a riadili jej priebeh, čím prispeli k jej zdarnému priebehu. 

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a stretneme sa na piatom Veľkohorešskom cyklomaratóne tentoraz roku 2018.

 

 Célba érkeztek az utolsó indulók is. A díjak gazdára találtak. A szervezők a pozitív visszajelzéseket kiértékelve már a jövő évi verseny terveit szövögetik.

Köszönjük a versenyzők balesetmentes kitartását, mellyel emelték a verseny színvonalát. Köszönet minden értékes segítő kéznek és személynek, aki sütött, főzött, takarított, szerelt, fényképezett vagy bármilyen munkával segítette az akadálymentes és sikeres szervezési munkálatokat.

Reméljük, hogy minden résztvevő elégedetten távozott és még nagyobb létszámban találkozunk jövőre az ötödik Nagygéresi kerékpárversenyen.

Blahoželáme víťazom štvrtého ročníka Veľkohorešského cyklomaratónu!

Gratulálunk a Nagygéresi bicikliverseny győzteseinek!

muzi – ferfiak -70

muži-férfiak-30

ženy-nők-70

ženy-nők-30

 

 

Veľkohorešský cyklomaratón 2017 – Nagygéresi kerékpárverseny 2017

cyklomaratónNagygéres község önkormányzata és a helyi kerékpárkedvelők, ezúton értesítik önöket, hogy 2017 július 9-én azaz vasárnap KERÉKPÁRVERSENYT rendeznek, amely délelőtt 10:00 órától indul a Nagygéresi községhivatal épületétől.

Közelebbi információk a csatolt versenykiírásban.

Obecná samospráva a milovníci cyklistického športu vo Veľkom Horeši Vám oznamujú, že dňa 09.júla 2017, t. j. v nedeľu,  sa uskutoční cyklistický pretek – VEĽKOHOREŠSKÝ CYKLOMARATÓN, ktorý bude štartovať o 10:00 hod. spred obecného úradu vo Veľkom Horeši.  

Bližšie informácie nájdete Tu v propozíciách.

Propozície 2017 Versenykiírás 2017

Mapa Térkép

 

Veľkohorešský cyklomaratón_Súťažné pravidlá-1

Nagygéresi kerékpár verseny_szabályok és irányelvek

Az édesanyákat ünnepeljük !Anyáknapi2017

M E G H Í V Ó!

Nagygéres Község Önkormányzata,

A Nyugdíjas klub Énekkara A Nagygéresi Alapiskola és Óvoda Pedagógusai és Gyermekei,

imagesqtbnANd9GcTwBbGhVtEauNNA2aV-DicuhnH1wzIL2r2Q1SqLq0MS6Bw2LgxTisztelettel és szeretettel vár mindenimagesqtbnANd9GcTwBbGhVtEauNNA2aV-DicuhnH1wzIL2r2Q1SqLq0MS6Bw2Lgx

ÉDESANYÁT, NAGYMAMÁT, ÉS DÉDNAGYMAMÁT

kedves vendéget

2017.május 14.-én (vasárnap) 13.30 órai kezdettel

A Nagygéresi  kultúrház termében

ANYÁK NAPI köszöntőre

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostný program

Dňa matiek

14.mája 2017 v Miestnom kultúrnom dome

„MAMA JE LÁSKA, MAMA JE DOBRO“