BURÓD – združenie obcí

Združenie obcí – BURÓD

Veľký Horeš, Pribeník, Svätuše, Malý Horeš, Strážne

 

Pribeník

Sekretariát:  Tel.: 056 / 628 42 00  056 / 628 42 00, 628 42 01 Fax.: 056 / 628 42 00 E-mail: sekretariat@pribenik.sk

E-mail: info@pribenik.sk

Starosta: Ing. Ernest Fedor

Zástupca: Pavol Horváth

Poslanci OZ: Zoltán Filep, MVDr. Vojtech Fetyko, Klára Wágnerová, Šarolta Kandaová, František Kondás             Jozef Szalka

Strážne

Všeobecné informácie: ocu.strazne@post.sk Podateľňa: ijuhaszova@centrum.sk Starosta : Július Horváth,  horvath42@post.sk Informácie o napĺňaní webového sídla: ocu.strazne@post.sk Tel.: 056 / 639 72 41,     056 / 639 72 41

Svätuše :  Telefón: +421 56 62 84 490 +421 56 62 84 490

E-mail: obecsvatuse@stonline.sk

Fax: 056 / 639 72 41

Starosta obce: Mgr. Gustáv Liszkai

Zástupca starostu: Peter Lacko

Poslanci OZ:Peter Lacko, Attila Sándor, Bartolomej Abaházy, MUDr. František Fazekas, Tibor Liszkai, Zsolt Kulcsár, Anikó Ballová, Hlavný kontrolór: Ing. Andrej Kiss

Malý Horeš

Tel.: +421566285370 Mobil: +421904285370 Fax.: +421566285371

E-mail: malyhores@dornet.sk

Poslanci OZ: Ing. Árpád Asszonyi , Štefán Bacskai, Ing. Tibor Filep, Karol Illés, Štefán Kiš-Tóth , Robert Kendi, Vojtech Liška , Tibor Sohajda, Vojtech Sohajda, Kontrolór: Ing. Olivér Kiss

Zmluva o bežnom účte.
banka burod

Comments are closed.