Home » Hlavná stránka » Aktuality » Novinky - Oznamy » Zámer Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer

Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust.   § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení

Zámer _na_prenájom_pozemkov

Pridaj komentár