Home » Hlavná stránka » Aktuality » Oslavy Dňa matiek

Oslavy Dňa matiek

Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti?

Za tieto krásne vlastnosti sa všetkým mamičkám druhú májovú nedeľu – 8. mája.2016 poďakovali deti zo Základnej a Materskej školy vo Veľkom Horeši. Pripravili si pod vedením p. učiteliek pre túto slávnostnú chvíľu pásmo piesní, scénok, básní a tancov. 

Na úvod pozdravili všetky mamičky ale aj ostatných prítomných starosta obce PaedDr. Zoltán Pál a Mgr. Melinda Kasová farárka miestnej Reformovanej kresťanskej cirkvi.  Vydarený program  obohatil aj spevácky zbor klubu dôchodcov pod vedením Pani Jolanky Dioszegiovej. Deti svojim spontánnym prejavom a mávaním svojim mamkám z javiska vyčarili všetkým úsmev na tvárach a pocit nekonečnej skutočnej  lásky  „mama, mám ťa rád“. Slávnostný program zakončili žiaci 1.až 4. ročníkov odovzdaním vlastnoručne vyhotovených kvetov a spoločným tancom so svojimi mamkami. Každá prítomná mamka odchádzala s príjemným pocitom plným zážitkov a s karafiátom ako  symbolom úcty a vďaky od miestnej samosprávy.

 

Pridaj komentár