Home » Hlavná stránka » Aktuality » Voľby „2016“ Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka

Voľby „2016“ Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka – do 11. januára 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií –

velkyhores@gmail.com

Pridaj komentár