Home » Hlavná stránka » Aktuality » FELÚJÍTATVA AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

FELÚJÍTATVA AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

20151104_194712

 November 1-én Nagygéresben, Mindenszentek napján, ünnepélyes keretek között felszentelték és átadták a felújított I. világháborús emlékművet.

Előzmények:

Nagygéres község hazafias lakossága július 2-án, vasárnap avatta fel a 19 községbeli hősi halott emlékére állított emlékművet, nemkülönben a Tokaj község által adományozott országzászlót. A gyújtó hatású beszéd után Göőz Ferenc nagygéresi ref. lelkész áldotta meg az emlékművet és országzászlót, majd Papp Albert a frontharcosok nevében emlékezett meg a kötelességteljesítés mezején hősi halált halt bajtársakról. A község nevében Csontos Kálmán vette át az emlékművet és országzászlót s az emlékmű megkoszorúzása után az ünnepség véget ért. (Zempléni folyóirat 1939. július 9-én).

A múló évek pusztító fogai azonban már lassan feledésbe taszították azon emlékmű maradványait, amely évtizedek óta elkerülte a nagygéresiek figyelmét.

Remélem, egyetértenek azzal a ténnyel, hogy Szent kötelességünk sírjaikat, emlékműveinket rendben tartani, emlékezni azokra, akik az elmúlt ezredévben vérüket ontották a hazáért, a szabadságért, családjukért. Hiszen az emlékezés az, ami bennünket, embereket megkülönböztet, egyedivé tesz és csupán az emlékek méltó megőrzése, töretlen ápolása lehet az, ami feloldozást hozhat, békévé oldhatja az egykori konfliktusokat.

Így remélhetően ez az emlékmű felújítása is biztosítja még néhány nemzedéken át, hogy feledésbe ne merüljenek az 1914 és 1918 között történt események.

ÁLDÁS HŐSEI NYUGVÓ PORÁRA.

ISTEN KEGYELME ŐRKÖDJÖN FELETTÜNK!

 

2 Responses to FELÚJÍTATVA AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

 1. Tisztelt Nagygéres honlapjának Szerkesztősége!
  Előző hozzászólásomban említett dédanyám testvére Nádasi István tizedes hősi halott fényképeit és 1917. március 19-én testvérének és sógorának írt utolsó levelét fotómásolatban szívesen elküldöm, de ehhez szükségem lenne egy olyan e-mail címre, ahová ezeket be tudom csatolni. Feltételezem, élnek még Nádasi Istvánnak leszármazottai Nagygéresen, ha kaphatnék tőlük, vagy a katolikus egyháztól e-mail címet, azt nagyon megköszönném.
  E-mail címem: batonyi.istvan@gmail.com
  Köszönettel és tisztelettel
  Bátonyi István Egerből

 2. Tisztelt Nagygéres község honlapjának szerkesztői! Anyai dédanyám Kovács Józsefné sz. Nádassy Mária (1876 – 1956) testvére Nádasi István tizedes az emlékmű névtábláján szerepel, mint hősi halott. Néhány hete találtam rá Nagygéres honlapjára őseim emlékeinek keresése közben és olvasgattam Nádasi Istvánnak sógorához és testvéréhez Nagygéresről, Miskoczról és Iglóról 1912-1917 között Nagyvisnyóra küldött családjával fotózott és katonaruhában készített képeslapjait. Legutolsó képeslapját Iglóról küldte a géppuskatanfolyamról. Imádsággal kezdte levelét és közölte: “…vonaton a harctér felé indulunk ma…” Sajnos több levelet már nem küldhetett és én ezt a felújított nagygéresi hősi emlékmű feleszentelésének híréből tudhattam meg. Köszönet és hála önöknek azért, hogy ilyen szépen és tisztelettel emlékeznek meg a hősökről, közöttük az én rokonomról is. Nádasi Istvánt neje és öt gyermeke, egy fia és négy lánya várta haza a frontról. Megrendítő volt olvasni nevét az emlékművön. Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, kérem írják meg, kihez forduljak segítségért, hogy megtudhassam, Nádasi István Nagygéresen van-e eltemetve a családi sírban. Dédanyám szülei Nádasy János és Illés Borbála voltak, minden bizonnyal ők is ott nyugszanak. Nádasi István Mária öccse volt, 1880 körül születhetett, mert leveleiben testvér nénémnek szólítja. Lehet, hogy a temetőgondnokság vagy a katolikus egyház hivatali segítsége lenne ehhez szükséges. Segítségüket előre is hálásan köszönöm.
  Tisztelettel Bátonyi István Egerből

Pridaj komentár