Pozvánka

Pozývam Vás na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční 30.08.2013  (t.j. v  piatok)  o 18.30

v malej zasadačke obecného úradu  

  Program zasadnutia  obecného zastupiteľstva

je vyvesená na úradnej tabuli pred obecným úradom.

 

Zoltán Pál    starosta obce

Pridaj komentár